Elementy

přítomné v organizmu dle tibetské medicíny

Metoda sebe-diagnostiky pro určení konstituce a osobnosti. Dle výsledku testu se můžete seznámit s:

1. Fyzickými a psychickými tendencemi Vašeho těla.
2. Pro Vás vhodnou stravou a chováním.

Vítr

Vítr řídí veškerý pohyb těla. Je jeho životní sílou a energií. Projevuje se hlavně v nervovém systému, srdci, plicích, tlustém střevě, kůži, uších, kostech, kloubech a spodní části těla. Na emoční úrovni může vyvolat touhu, lásku, zájem, ale i připoutanost a mentální nestabilitu.

Oheň

Oheň (tzv. Žluč) – odpovídá metabolizmu, zajišťuje teplo v těle. Je aktivní zejména v tenkém střevě (hl. dvanácterníku), játrech, žlučníku a zažívacím systému. Může podporovat inteligenci, bystrou mysl, perfekcionismus, ambici ale i pýchu, závist, hněv, strach a agresivitu.

Země a voda

Země a voda (tzv. Hlen) – odpovídá hmotnému tělu. Je dominantní v hrudníku, krku, nose, jazyku, plicích, mozku, svalech, tuku, žaludku, ledvinách, slezině, lymfatickém systému, močovém měchýři a reprodukčních tekutinách. Emoce, které s těmito elementy souvisí, jsou soucit, jemnost/ něžnost, klidná mysl, melancholie, sobeckost, pochyby a zmatek.

Vítr, Žluč a Hlen se tibetsky nazývají „nyepa”, v překladu asi nejblíže „šťáva” nebo „energie”. Dle tibetské medicíny mají lidé typologii organizmu buď vyváženou (vyskytuje se ale velice ojediněle) anebo s převahou Větru, Žluče a Hlenu; často můžeme vidět převahu kombinace dvou „nyepa”. Tak již od narození některé elementy mohou přebývat, anebo naopak chybět. To následně způsobí energetickou nerovnováhu, která může být ještě umocněna nevhodnou stravou a chováním (např. přepracováním, pozdním usínáním, nedostatečným oblékáním). Výsledkem pak může být emoční nestabilita a později i onemocnění organizmu. Která energie u Vás převažuje, to si můžete zjistit v testu.

Test osobnosti

Podle tibetského učení má každý člověk svůj vlastní typ konstituce. U každého z nás mysl a tělo reagují odlišně na jídlo a prostředí kolem nás. Je určitě zajímavé znát svůj vlastní typ a své vlastní silné a slabé stránky.

Pokud jsme trvale v nerovnováze, zejména v obtížných životních situacích, může to vést k problémům s orgány a ke zhoršení funkcí našeho těla. Proto se nabízí rada: věnovat zvýšenou pozornost svým slabým místům tím, že budeme vědět, jak udržet rovnováhu svých tělesných energií.

Udělejte si test

Chcete vědět, jaké energie u Vás převažuje a jak tomu uzpůsobyt svuje chování a stravu? Vyzkoušejte náš test.

Share This