O tibetské medicíně

Co je tibetská medicína?

TASHI DELEK

བཀྲ་ཤིས བདེ་ལེགས

Tashi Delek je běžný pozdrav Tibeťanů a znamená: Ať se Vám daří. Doslovný překlad obsahuje slova zdraví, pohoda a úspěch.

Vnitřní rovnováha

Tibetská medicína usiluje o vnitřní rovnováhu sil v těle. Srdcem této výuky je typově vhodné chování,  strava a používání směsí bylin a koření.

Tradiční receptury koření a bylin se skládají z velkého množství různých přírodních látek, které se vzájemně podporují ve svých nutričních vlastnostech a dokážou tak harmonizovat nerovnováhu v těle.

Tři dynamické principy

Zmíněných 5 elementů se u lidí projevuje prostřednictvím tří dynamických principů Lung (Vítr), Tripa (Oheň) a Beken/ (Hlen = Voda a Země). Lung znamená princip pohybu, Tripa princip tepla a Beken/ Hlen odráží hmotu – stabilizační a chladivý aspekt v organismu.

Když jsou tři principy v rovnováze, tělo i mysl jsou v harmonii. Disharmonie se zpočátku projevuje v energetické nerovnováze a následně se může vyvinout ve fyzický nebo emocionální problém.

Z tibetského pohledu spočívá příčina takové nerovnováhy v „nevědomosti“ jednotlivce. Vytváří iluzi oddělení mezi lidmi a jejich prostředím.

S vnímáním „já“ a „moje“ vznikají tři základní „mentální blokády“: TOUHA, AGRESE a ZATEMNĚNÁ MYSL. Jsou přímou příčinou nerovnováhy v Lung, Tripa a Beken.

LUNG
element Vítr

Jed (Kléša): touha.

Manifestace v těle: pohyb.

Vlastnosti: lehký, chladivý, pohyblivý, drsný, tvrdý, suchý, prchavý.

TRIPA
element Oheň

Jed (Kléša): averze.

Manifestace v těle: teplo (horkost).

Vlastnosti: horký, ostrý, mastný, páchnoucí.

BEKEN
elementy země a voda

Jed (Kléša): zatemělá mysl.

Manifestace v těle: chlad.

Vlastnosti: chladný, těžký, stabilní, otupělý, pevný.

Ovlivňují je také vnější faktory, jako je individuální chování, strava, vlivy prostředí a klimatické podmínky. Například na chladném a větrném místě se v těle zvyšuje element Lung (Vítr). Tripa (Oheň) se hromadí v těle na suchých a horkých místech a princip Beken (Voda a Zemně) naopak na vlhkých nebo chladných oblastech. Cílem tibetské medicíny je udržet všechny tři tělesné principy v rovnováze.

Určení typologie

Tibetská medicína radí změnit chování a životní styl, pokud jsou tři tělesné energie v nerovnováze. Abychom to přesně objasnili, nejdůležitější je upravit chování a stravu. Dle zkušeností, změna chování či stravy často dokáže zázraky.

Odborníci v oblasti tibetské medicíny jsou zdatní v nahmatávání tepu. Tento způsob diagnózy  je považován za nejdůležitější metodu v určování typologie a poruch. Můžeme vnímat velké množství různých tepů, které mohou stejně jako mořské vlny nabývat nejrůznější tvary a formy.

Různé typy pulzů ukazují, které ze tří tělesných principů jsou v nerovnováze. Aby „mistr“ tibetské medicíny dokázal rozlišit mezi četnými pulzními vlnami a mohl na jejich základě provést hodnocení, potřebuje hodně praxe, letité zkušenosti a vhodný výcvik.

Ve filmovém úryvku z filmu „The Knowledge of Healing“ Franze Reichleho, Dr. Tenzin Choedrak, bývalý osobní lékař J.S. Dalajlámy, ukazuje umění detailně vnímat tep (film můžete shlédnout zde The Knowledge of Healing).

Test osobnosti

Podle tibetského učení má každý člověk svůj vlastní typ konstituce. U každého z nás mysl a tělo reagují odlišně na jídlo a prostředí kolem nás. Je určitě zajímavé znát svůj vlastní typ a své vlastní silné a slabé stránky.

Pokud jsme trvale v nerovnováze, zejména v obtížných životních situacích, může to vést k problémům s orgány a ke zhoršení funkcí našeho těla. Proto se nabízí rada: věnovat zvýšenou pozornost svým slabým místům tím, že budeme vědět, jak udržet rovnováhu svých tělesných energií.

Udělejte si test

Chcete vědět, jaké energie u Vás převažuje a jak tomu uzpůsobyt svuje chování a stravu? Vyzkoušejte náš test.

Share This