Roman Nenadl

Terapeut a kouč

Zabývám se terapiemi a koučinkem v oblasti zdraví, úzkostných poruch, uvědomění a přijímání svého vnitřního světa. Poznání a PROŽITÍ sebe sama, svých tendencí, hlavně těch nepříjemných, může nastartovat změnu pro nalezení vlastní cesty ke spokojenosti a zdraví.

Pracoval jsem ve velkých podnicích jako obchodník nebo projektový manažer. V roce 2008 jsem nastoupil na rok do Diecézní charity České Budějovice. To bylo moje první seznámení se sociální pomocí. Pak následovalo poradenství pomocí tibetské medicíny, kde jsem se u svých klientů soustředil především na prevenci a propojení psychiky s fyzickými potížemi. Začal jsem se proto věnovat koučinku a různým metodám západní psychoterapie.

Nabídka služeb

  • Terapie probíhá online, z pohodlí Vašeho bydliště. Online terapii se věnuji od r. 2020 a jsem překvapen, jak dobře tento způsob funguje.
  • Sezení trvá obvykle 50 minut.
  • Cena: 500 Kč.První setkání zdarma.

Individuální terapie

Na prvním setkání se dozvíte, jak terapie funguje, co můžete očekávat a vyzkoušet si i ukázku rozhovoru.  Na dalších sezeních si určíte cíle, které chcete dosáhnout v oblasti osobní, anebo pracovní. Těmto tématům se pak budeme věnovat. Dosažení cíle není podstatné, ale Vaše snaha (motivace) zkoušet nové věci může vést ke kýženým změnám. Uvědoměním a prožitím svých vnitřních stavů, hlavně těch nepříjemných. Pro lepší efekt doporučuji alespoň 10 setkání, v případě potřeby si můžeme dojednat delší, anebo kratší čas.

Párová terapie

Uplatnění principů systemické psychoterapie. Partneři vytváří vzájemně provázaným systém. Ideální je pracovat s oběma partnery.

Rodinná terapie

Uplatnění principů systemické psychoterapie. Rodina působí jako systém a jednotliví členové se vzájemně ovlivňují. Je proto potřeba pracovat se všemi členy rodiny tak, aby došlo ke změně i u jedince.

Konzultace dle tibetské medicíny

  • jednorázová konzultace
  • opakované dlouhodobé konzultace

Při první návštěvě si můžete poodhalit, jak Vaše tělo funguje, jaké jsou Vaše psychické tendence, v jakém stavu jsou Vaše vnitřní orgány, jaká strava a způsob chování jsou pro Vás vhodné. Sezení probíhá online, diagnostika je založena na dotazování.

Pro trvalejší změny životního stylu nabízím pomoc metodou individuální terapie (viz výše). Poznání sebe sama, svých tendencí, může nastartovat změnu pro nalezení vlastní cesty ke spokojenosti a zdraví.

Kvalifikace

2022 Účastník psychoterapeutického výcviku v systemickém přístupu (g-i.cz)

2022 Kurz KBT Kognitivně behaviorální psychoterapie a ACT psychoterapie (psychosomatika)

2020-2022 výcvik a praxe koučinku vědecky ověřenou metodou „brain based“ (NeuroLeadership).

2015- 2017 výcvik systémového myšlení pro manažery, teorií o sociálních systémech a vedení změnových projektů v praxi (systemicky-institut)

2005-2010 Tibetan Medicine Amchi – Naturopath

Studium tibetské medicíny pod vedením prof. Pasanga Y. Arya: prominentního tibetského lékaře, dříve ředitele dharamsalské Men-tsee-khang Tibetan Medical College. Medicínu studoval u Prof. Barshee Phuntsong Wangyala a Jamyang Tashi Tsona, osobních lékařů J. S. Dalajlamy (tibetanmedicine-edu)

Praxe u Dr. Ven Tenzin Jangchuba, který praktikoval více než 20 let , přítele J. S. Dalajlamy a léčil i prezidenta Václava Havla a Dagmar Havlovou.

1983-88 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (Ing.)

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona a ani zdravotnickým pracovníkem., Provozuji poradenskou činnost.

Kontakt

roman.nenadl@tibetskamedicina.cz

(+420) 725 628 719

https://tibetskamedicina.cz

Share This