Roman Nenadl

Tibetan Medicine Amchi – Naturopath

Roman Nenadl se věnuje tibetské medicíně od roku 2010 a jako první legalizoval prodej tradiční tibetské medicíny v České republice. Jeho klientům se snaží pomoci různými metodami, včetně tibetské medicíny. Musíme nejprve poznat sami sebe, abychom mohli nastartovat změnu.

Nabídka služeb

  • jednorázovou konzultaci po telefonu
  • Opakované dlouhodobé konzultace

Při první návštěvě si můžete poodhalit, jak Vaše tělo funguje, jaké jsou Vaše psychické tendence, v jakém stavu jsou Vaše vnitřní orgány, jaká strava a způsob chování jsou pro Vás vhodné.

Pro trvalejší změny životního stylu nabízím pomoc metodou mentoringu nebo koučinku, která vytváří podmínky pro nalezení vlastní cesty ke spokojenosti a zdraví. Musíte nejprve poznat sami sebe, abyste mohli nastartovat změnu. Osobní kouč Vás na konkrétních případech ze života dovede k porozumění, proč se v určitých situacích chováte, jak se chováte. Co Vás žene k tomu, přistupovat k sobě a svému okolí stále stejným způsobem. A jak změnit tyto zažité přístupy, abyste mohli svobodně a snadno naplňovat své záměry. Za 3-6 měsíců můžete očekávat trvalejší změny v myšlení a chování.

Kvalifikace

Absolvování studia tibetské medicíny pod vedením prof. Pasanga Y. Arya: prominentní tibetský lékař, dříve profesor a ředitel dharamsalské Men-tsee-khang Tibetan medical college, který medicínu studoval u Prof. Barshee Phuntsong Wangyala a Jamyang Tashi Tsona, osobních lékařů J. S. Dalajlamy.

Praxe u Dr. Ven Tenzin Jangchuba, který praktikoval více než 20 let , přítele J. S. Dalajlamy a léčil i prezidenta Václava Havla.

Obdržení transmise Gjuši (Čtyř tanter tibetské medicíny).

Absolvování mnoha workshopů (výroba a užití medikamentů tibetské medicíny, terapie horme, tibetské masáže kunye, baňkování, moxování).

Výcvik systemické psychologie pro manažery, teorií o sociálních systémech a vedení změnových projektů v praxi.

Výcvik a praxe zdravotního koučinku vědecky ověřenou metodou „brain based“ (více na NeuroLeadership).

Certifikáty

Kontakt

roman.nenadl@tibetskamedicina.cz

(+420) 799 508 108

https://tibetskamedicina.cz

UPOZORNĚNÍ

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí tibetské medicíny vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie tibetskou medicínou může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je „tibetská medicína” vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.

Tibetské přírodní preparáty nejsou lékem, ale doplňkem stravy, ve smyslu zákona.

Share This