Co je to tibetská medicína

Tibetská medicína představuje velmi rozsáhlý a dokonale objasněný komplexní diagnostický systém, který nabízí různé formy terapií pro tělo, řeč a mysl. Informace, znalosti a zkušenosti, keré obsahuje, se v Himalájích předávají již více než tisíc let, jsou v nepřerušené linii předávány z učitele na žáka až do současnosti. Tibetská medicína je úzce spojena s buddhistickým způsobem myšlení a jejím základním textem jsou Čtyři tantry (Gjuši).

Tibetské léčitelství jde cestou poznání vrozeného léčebného potenciálu ukrytého hluboko v nitru každého z nás. Důležitou součástí léčby je nastavení správné diety, změny životního stylu, jakož i podávání přírodních medikamentů na bázi bylin, minerálů, koření apod. Cílem je uvést tělo do rovnováhy tím, že odstraníme příčiny nemocí.

 

Elementy přítomné v organizmu dle tibetské medicíny

  • Vítr (Vítr) – řídí veškerý pohyb těla. Je jeho životní sílou a energií. Projevuje se hlavně v nervovém systému, srdci, plicích, tlustém střevě, kůži, uších, kostech, kloubech a spodní části těla. Na emoční úrovni může vyvolat touhu, lásku, zájem, ale i připoutanost a mentální nestabilitu.
  • Oheň (tzv. Žluč) – odpovídá metabolizmu, zajišťuje teplo v těle. Je aktivní zejména v tenkém střevě (hl. dvanácterníku), játrech, žlučníku a zažívacím systému. Může podporovat inteligenci, bystrou mysl, perfekcionismus, ambici ale i pýchu, závist, hněv, strach a agresivitu.
  • Země a voda (tzv. Hlen) – odpovídá hmotnému tělu. Je dominantní v hrudníku, krku, nose, jazyku, plicích, mozku, svalech, tuku, žaludku, ledvinách, slezině, lymfatickém systému, močovém měchýři a reprodukčních tekutinách. Emoce, které s těmito elementy souvisí, jsou soucit, jemnost/ něžnost, klidná mysl, melancholie, sobeckost, pochyby a zmatek.

Vítr, Žluč a Hlen se tibetsky nazývají „nyepa”, v překladu asi nejblíže „šťáva” nebo „energie”. Dle tibetské medicíny mají lidé typologii organizmu buď vyváženou (vyskytuje se ale velice ojediněle) anebo s převahou Větru, Žluče a Hlenu; často můžeme vidět převahu kombinace dvou „nyepa”. Tak již od narození některé elementy mohou přebývat, anebo naopak chybět. To následně způsobí energetickou nerovnováhu, která může být ještě umocněna nevhodnou stravou a chováním (např. přepracováním, pozdním usínáním, nedostatečným oblékáním). Výsledkem pak může být emoční nestabilita a později i onemocnění organizmu. Která energie u Vás převažuje, to si můžete zjistit v testu.

Share This