Terapie

 

V čem spočívá terapie tibetskou medicínou?

 

Diagnostika

Vizuální diagnostika, dotazování, analýza pulzu, moči, jazyka a očí. Cílem je zjistit stav organizmu, jednotlivých orgánů a i celého těla, na fyzické a energetické úrovni. Pak následují opatření pro uvedení těla do rovnováhy. 

 

Jaké jsou způsoby uvedení těla do rovnováhy (v pořadí dle důležitosti)?

 

Uvědomění a změna způsobu chování

Nastavení vhodného denního režimu a přizpůsobení se vlivu ročních období. Např. chození pozdě spát může oslabit játra, žlučník a ledviny.

Posílení metodou koučinku “Brain based”, kdy si klient sám může uvědomit, co je pro zdraví podstatné. 

 

Úprava jídelníčku

Podle tibetské medicíny má strava vliv na naše zdraví. Podobně jako organizmus, každé jídlo obsahuje určité elementy (země, voda, oheň a vítr), které pak působí pozitivně anebo negativně na rovnováhu organizmu. 

 

Užívání přírodních preparátů

Preparáty mohou být dobrým pomocníkem pro terapii.
K jejich výrobě se používají různé směsi koření a bylin. Rád doporučím vhodné medikamenty, které si můžete sami vyrobit anebo je objednat v našem e-shopu

 

Procedury

Slouží pro posílení účinku terapie.

 

Tsa-lung
Harmonizace energetických drah a center, orgánů v těle pomocí přenosu energie z rukou terapeuta.

 

Horme terapie
Požívá se při narušení psychické rovnováhy – směs koření zabalená do plátna se namáčí do ohřátého oleje a přikládá se na určitá místa na těle.

 

Moxování
Pro nemoci „chladu“ a odstranění psychické nerovnováhy – pelyňkovými cigaretami se zahřívají určitá místa na těle.

 

Masáž kunye
Olejová masáž obličeje, hlavy a i celého těla pro odpočinek a relaxaci.

 

Poznámka: Procedury neprovádím z důvodu časové vytíženosti. Mohu, nicméně, doporučit jiného terapeuta.

 

 

 

Upozornění

 

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

 

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí tibetské medicíny vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie tibetskou medicínou může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

 

V rámci ČR je „tibetská medicína” vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.

 

Tibetské přírodní preparáty nejsou lékem, ale doplňkem stravy, ve smyslu zákona.

 

 

Share This